Utökade loggningsfunktioner för ökad säkerhet

flexite har sedan tidigare en omfattande loggning som sker delvis i ärendelogg i webben (detaljvyn), delvis i databasen och delvis i driftsmiljön. Under sommaren har ett arbete pågått att dels utöka loggningen och dels flytta vissa loggar till administrationsverktyget för att bli sökbara och lättillgängliga för administratörer.

Från flexite9 finns följande utökad loggning tillgänglig sökbar i administratörsverktyget:

  • Ärendehändelser, d.v.s. vem som skapat, öppnat, ändrat, raderat eller gjort sökningar på ett specifikt ärende
  • In- och utloggningar i samtliga applikationer samt loggning av ip-adresser
  • Ändringar avseende rättighetsgrupper, d.v.s. skapa grupper, ändra namn på grupper, ändra rättigheter i grupper och ta bort eller lägga till användare som medlemar i grupp. (Denna punkt börjar levereras under oktober 2016)
     

Loggarna sparas sökbara i databasen och konfigurering kan göras för hur länge loggning skall sparas. Loggar kan också manuellt eller automatiskt periodiskt exporteras till textfiler för vidare analys i andra verktyg.

flexite9 stödjer också integration med logganalys- och bevakningsverktyget Splunk.