Förbättrat stöd för skärmläsarprogramvaror

Tillgänglighet är viktigt enligt WCAG standarden och även viktigt för oss på Flexite. Sedan tidigare har samtliga formulär haft stöd för skärmläsarprogramvaror som t.ex. Jaws.

Under 2016 har ett arbete pågått med att utöka och förbättra stödet, dels för att stödja fler komponenter, dels för att förbättra användarupplevelsen och dels för att stödja fler olika typer av skärmläsare.

Från flexite 9 finns stöd för skärmläsarprogrmvaror både i formulär i flexiteWEB och i det modernare formulärutseendet Smooth Forms.