Integrationer

Vi utvecklar både standardintegrationer och skräddarsydda kopplingar där vi hjälper till med kompabilitetskrav och test innan ni går live.

Direktleverans av arbetsskador till Arbetsmiljöverket

Förenkla administrationen, spara tid och uppfyll lag- och leveranskrav av arbetsskador med vår färdiga integration till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan.

Läs mer om integrationen

Integrationer våra kunder redan använder

Inrapportering via telefonisystem

 • Mitel MiContact Center
 • Telia Callguide
 • Telavox

Inrapportering via App-plattformar

 • Evado
 • Andra app-plattformar

Inrapportering via övriga kanaler

 • E-post
 • SMS
 • Facebook
 • Twitter

Inrapportering via e-tjänster

 • Abou e-tjänster
 • Advania e-tjänster
 • Artvise e-tjänster
 • CGI funktionstjänster
 • Visma e-tjänster

Hantering och komplettering

 • Komplettering via e-post med eller utan e-id
 • Hantering via Mitel Solidus
 • Hantering via Telia Callguide

E-postsystem

 • E-postintegrationer via smtp, imap, pop3, tls
 • Google Gmail API
 • Microsoft Exchange
 • Microsoft Outlook

Kartstöd

 • ArcGIS
 • Cartesia Solen Web
 • Google Maps
 • Andra kartsystem

Fastighets- och befolkningsregister

 • Fastighetsregister FIR
 • ProCapita EnterKIR
 • Procapita IMS Enterprise Services
 • Tekis FIR

Handläggarstöd

 • Euroling Siteseeker
 • flexiteFormAssist
 • Humany Site Assistant
 • Andra Wiki-lösningar

Betalsystem

 • Online-betalningstjänsten Payson

Dataleveranser

 • Arbetsskada via API till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan

Ärende- och dokumenthantering

 • Ciceron
 • Diabas
 • Platina
 • Sharepoint
 • Visma ärendeknutpunkt
 • W3D3

Verksamhetssystem

 • Castor
 • EDP Future
 • Immotion
 • Maximo

Autentisering

 • SAML 2.0
 • Autentisering med e-ID
 • Avancerad elektronisk signatur
 • E-tjänstekort
 • Medsignering med e-ID
 • Signering med e-ID

Användarkataloger

 • Active Directory
 • Användarimport FIM
 • Elektroniska katalogen (EK)
 • Andra källkataloger

Kontohanteringssystem

 • Kalenderbokningar, Microsoft Outlook
 • Kontrollera ledig tid, Microsoft Outlook
 • Personalsystem
 • Regeldatabaser
 • Business Intelligence
 • Abou visuell styrning
 • Qlick View

Processmodellering

 • 2c8 Modeling Tool

Återkopplingskanaler

 • Brev via postens API
 • E-post
 • Rekommenderat E-brev
 • SMS
 • Facebook
 • Twitter
 • Visma Mina Sidor
 • Andra Mina sidor-lösningar
 • Skatteverkets Mina meddelanden

Autostarta ärenden från andra system

 • Fixa min gata
 • Infracontrol

Andra integrationer

 • Bokningssystem
WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner