Vårdavvikelser

Möt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som ställer krav på att hälso- och sjukvård utreder vårdavvikelser i verksamheten.

Nyckelfunktioner

Skydda känslig information

Medlemskap i olika rättighetsgrupper och rolltilldelningar säkerställer att varje användare bara får ta del av den information den har rätt att se.

Full spårbarhet

Systemloggen visar historik i ärendet. I enlighet med patientdatalagen loggas vem som öppnat och tagit del av ett ärende, vilket ger underlag för loggranskning.

Säker datahantering

Följ GDPR och andra lagar och regler med loggning av vem som gjort vad och genom att sekretessbelägga, gallra och radera information helt utifrån era behov.

Tillgängligt överallt

Med stöd för mobiler och läsplattor kan användarna rapportera och hantera sina ärenden när de har tid, oavsett var de är.

Inget faller mellan stolarna

Automatiserade arbetsflöden och påminnelser håller koll på alla ärenden så att inget glöms bort eller faller mellan stolarna.

Fatta snabbare och smartare beslut

Sök och analysera trender i realtid för att visualisera problemområden och få de insikter som behövs för att kunna jobba med ständiga förbättringar.

Vill du veta mer om vårdavvikelser?

Sara Tällberg

0660-29 95 27
sara.tallberg[a]flexite.com