Tips! Ökad nytta med flexite genom integrationer

flexite kan integreras med andra system på många olika sätt. Nedan visas ett urval av gjorda integrationer. Vanligt återkommande integrationer paketeras ofta som adaptrar för att kunna återanvändas av andra kunder.

Inrapportering e-tjänster

Abou e-tjänster

Advania e-tjänster

Artvise e-tjänster

CGI funktionstjänster

Visma e-tjänster

Inrapportering telefonisystem

Mitel Solidus

Telia Callguide

Telavox

TRIO

Inrapportering via App-plattformar

Evado

Andra app-plattformar

Inrapportering övriga kanaler

E-post via Exchange webservice

E-post via Gmail API

E-post via imap/pop

SMS

Sociala medier (Facebook, Twitter)

Autostarta ärenden från andra system

FixaMinGata

Infracontrol

Återkopplingskanaler

Brev via postens API

E-post

Mina Meddelanden 2.0

Rekommenderat e-brev

SMS

Sociala medier (Facebook, Twitter)

Visma Mina Sidor

Andra Mina sidor-lösningar

Hantering och komplettering

Komplettering via e-post med eller utan e-id

Hantering via Mitel Solidus

Hantering via TeliaCallGuide

E-postsystem

E-postintegrationer via smtp/imap/pop3/tls

Google Gmail API

Microsoft Exchange

Microsoft Outlook

Kartstöd

ArcGIS

Cartesia Solen Web

Google Maps

Andra kartsystem

Fastighets- och befolkningsregister

Fastighetsregister FIR

ProCapita EnterKIR

Procapita IMS Enterprise Services

Tekis FIR

Handläggarstöd

Euroling Siteseeker

flexiteFormAssist

Humany Site Assistant

Andra Wiki-lösningar

Betalsystem

Online-betalningstjänsten Payson

Dataleveranser

Arbetsskada via API till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan

Ärende- och dokumenthantering

Ciceron

Diabas

Platina

Sharepoint

Visma ärendeknutpunkt

W3D3

Verksamhetssystem

Castor

EDP Future

Immotion

Maximo

Autentisering

Autentiseringstjänsten SAML 2.0

Autentisering med e-ID

Avancerad elektronisk signatur

E-tjänstekort

Medsignering med e-ID

Signering med e-ID

Användarkataloger

Active Directory

Användarimport FIM

Elektroniska katalogen (EK)

Andra källkataloger

Business Intelligence

Abou visuell styrning

Qlick View

Processmodellering

2c8 Modeling Tool

Andra integrationer

Bokningssystem

Kontohanteringssystem

Microsoft Outlook, göra kalenderbokningar

Microsoft Outlook, kontrollera ledig tid

Personalsystem

Regeldatabaser