Omsorgsavvikelser (HSL, SoL och LSS)

Med hjälp av erfarenhet och god kunskap om HSL, SoL och LSS, kan vi möta era behov av avvikelsehantering för omsorgsverksamhet.

Nyckelfunktioner

Åtkomst när som helst

Rapportera och hantera händelser direkt när de händer eller när det finns tid över i med plattformens stöd för mobiler, plattor och datorer.

Säkerställ att allt hanteras

Med automatiserade arbetsflöden och påminnelser till ansvariga håller koll systemet koll på att inget glöms bort eller faller mellan stolarna.

Jobba med ständiga förbättringar

Sök och analysera trender i realtid och visualisera aktuella problemområden för att få de insikter som behövs för att fatta snabba och smarta beslut baserat på verkligheten.

Skydda känslig information

Varje användare tillhör olika roller och rättighetsgrupper för att säkerställa att varje användare bara får ta del av den information den har rätt att se.

Följ lagar och regler

Med loggning och möjlighet att sekretessbelägga, gallra och radera information helt utifrån era behov får ni en säker datahantering som följer GDPR och andra lagar och regler.

Full spårbarhet

I enlighet med patientdatalagen loggas all historik i systemloggen om vem som öppnat och tagit del av ett ärende, vilket ger underlag för loggranskning.

Vill du veta mer om omsorgsavvikelser?

Sara Tällberg

0660-29 95 27
sara.tallberg[a]flexite.com