Enklare administration av arbetsskador

Förenkla administrationen av arbetsskador och spara tid med befintliga integrationer till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan.

Hur kan administrationen förenklas med flexite?

Lösningen ersätter hela förfarandet med pappersblanketter både för leverans till myndigheter, den interna utredningen som krävs av er som arbetsgivare och korrespondensen mellan er som arbetsgivare och arbetstagaren som åsamkats en arbetsskada.

Vad säger lagen? Hur hanterar dagens organisationer lagkraven?

Inom ramen för lagen om systematiskt arbetsmiljöarbete ska alla företag och organisationer ha en fungerande intern avvikelsehantering och kontinuerligt förbättringsarbete.

När olyckor och sjukdomar uppstår i arbetet ska detta anmälas till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan. Detta har historiskt sett gjorts med den så kallade Arbetsskadeblanketten, dvs. en PDF-fil som skrivs ut och fylls i manuellt. Den undertecknas och skickas med vanlig post till Försäkringskassan och vidarebefordras sedan till Arbetsmiljöverket. Sedan några år finns även möjlighet att anmäla skadan via anmalarbetsskada.se.

Detta förfarande har ställt till det främst för organisationer med många ärenden. Arbetsskador kan inte enbart hanteras i interna system, utan behöver även hanteras i pappersblanketter eller via anmalarbetsskada.se.

Använder du istället flexite har du möjlighet att hantera både den interna och externa administrationen i samma system, inklusive uppfylla lag- och leveranskrav till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket. 

Malmö Stad – först ut!

Malmö Stad var den första organisationen i Sverige som gick live med flexite nya integrationslösning för arbetsskadehantering.

Malmö har med sina ca 26.000 anställda sedan tidigare valt flexite som system för sin avvikelsehantering inom Arbetsmiljö och Säkerhet. När det var dags att effektivisera processen ytterligare, var det naturligt att se över vilka integrationsmöjligheter som fanns att nyttja. 

I och med att flexite har integrationer via Arbetsmiljöverket till Försäkringskassan var flexite det enda systemet som klarade stadens höga kravställning vid upphandling.

Maria Källstrand, Enhetschef och HR-strateg, Malmö Stad

Arbetsmiljöverket ser fram emot fortsatt digital utveckling

Arbetsmiljöverkets uppdrag är att se till att arbetsmiljön uppfyller kraven i arbetsmiljölagen om att alla ska ha en bra och utvecklande arbetsmiljö. Arbetsskador (kroppsliga skador såväl som psykisk ohälsa) rapporteras av arbetsgivaren till Försäkringskassan. Uppgifterna skickas även vidare till Arbetsmiljöverket och ligger till grund för bl.a. Sveriges arbetsskadestatistik.

Ann Ponton Klevestedt är enhetschef för statistik och analys inom Arbetsmiljöverket och ansvarig för Arbetsmiljöverkets samarbete med Flexite. Ann ser fram emot den nytta som Arbetsmiljöverket får när allt fler organisationer kan leverera data elektroniskt direkt från eget system.

– Anslutningsprocessen har gått smidigt och flexite som system har på ett bra sätt matchat de krav som Arbetsmiljöverket ställer, konstaterar Ann.

Ett samarbetsavtal är tecknat där flexite generellt är godkänt för leveranser till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan. Detta gör det enklare för nya organisationer som använder flexite att ansluta sig och börja leverera data elektroniskt.

Ann Ponton Klevestedt, enhetschef för statistik och analys, Arbetsmiljöverket

Vill du veta mer om arbetsmiljöavvikelser?

Lina Obitz

0660-29 95 13
lina.obitz[a]flexite.com