E-förslag

Samla in och synliggör förslag och idéer där alla får vara med och tycka till, samtidigt som ni ökar den interna effektiviteten, garanterar att användarna får svar och säkerställer att förslagen verkligen leder till förbättringar.

Nyckelfunktioner

Tillgängligt för alla, när som helst, överallt

Med den inbyggda e-tjänsten för e-förslag och med stöd för appar, e-post, sms och sociala medier kan alla lämna förslag när som helst, oavsett var de är, via mobil, surfplatta eller dator.

Ökad transparens och förbättrad dialog

Förslagen publiceras i ett användarvänligt gränssnitt där användarna kan läsa, dela, rösta, kommentera, prenumerera på kommentarer och följa förslaget genom hela beslutsprocessen. 

Ingenting faller mellan stolarna

Det automatiserade arbetsflödet säkerställer att förslagen skickas vidare till rätt instanser och håller koll på att ingenting glöms bort, att beslut fattas i tid och att förslagsställaren får återkoppling.

Modernt och användarvänligt

Gränsnittet är modernt och responsivt och använder enheternas inbyggda funktioner för att markera på karta och bifoga bilder, filmer och röstmeddelanden.

Moderera och granska

För att skapa ett inbjudande klimat som följer policys och lagar kan alla förslag och kommentarer gå till en moderator för granskning och editering innan de publiceras eller avslås.  

Demokratiskt beslutsfattande

Bestämda regler för om ett förslag ska hanteras vidare eller inte, baserat på t.ex. antal likes, röstningar eller kommentarer, hindrar godtyckliga beslut om ett förslag är bra eller dåligt.

Automatiskt beslutsunderlag

Vid vidare hantering sammanställs automatiskt all information kring förslaget, med kommentarer, röstningar och delningar, för att ge ett komplett beslutsunderlag.

Våga lova svar

De automatiserade arbetsflödena säkerställer att saker utförs i tid och att återkoppling med vad som gjorts kan skickas till förslagsställaren genom hela beslutsprocessen.

Skydda användarnas integritet

Funktioner för sekretess, gallring och digital signering skyddar personuppgifter och begränsar vem som kan lämna, läsa, dela, rösta och kommentera på förslag.

Vill du veta mer om e-förslag?

Lina Obitz

0660-29 95 13
lina.obitz[a]flexite.com