Konsultstöd

Våra egna experter hjälper er att skapa era applikationer vid behov

Konsultstöd under hela applikationens livslängd

Med vår metod och metodik för processutveckling kan vi hjälpa er att möta verksamhetens behov och uppnå resultat snabbare i både enkla och komplicerade projekt, oavsett vilken organisation och bransch ni kommer från eller vilken process ni vill digitalisera.

Säkerställ att ni möter verksamhetens behov

Med flexite kan ni skapa obegränsat med applikationer inom flera olika tillämpningsområden. Säkerställ att ni får det resultat ni efterfrågar med vår erfarenhet av att driva digitaliseringsprojekt och att skapa kraftfulla applikationer med hjälp av vår beprövade projektmetodik.

Vi finns tillgängliga och erbjuder konsultstöd då ni behöver vår hjälp

Verksamhets- och applikationsutveckling

 • Modellering
 • Formulärutveckling
 • Konfigurering
 • Integrationer

Införandeprojekt med vår generiska projektmetodik

 • Analys av behov
 • Utveckling och testning
 • Installation och införande
 • Vidareutveckling och anpassningar

Utbildningar i flexite och informationshantering

 • Administratörsutbildning
 • PBVU-utbildning
 • Informationssäkerhet i flexite
 • Kundanpassade utbildningar

Anpassningar och justeringar i era utvecklade applikationer

 • Support
 • Helpdesk

Vill du veta mer om vilket stöd vi kan erbjuda?

Lina Obitz

0660-29 95 13
lina.obitz[a]flexite.com

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner