Tillämpningar

Skapa obegränsat med applikationer på en enhetlig low-code plattform

 • Kontaktcenter

  Underlätta för era kunder att kontakta er, avlasta era specialister från rutinärenden och få en effektivare och säkrare handläggning med kortare väntetider.

  Kontaktcenter
 • Vårdavvikelser

  Möt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som ställer krav på att hälso- och sjukvård utreder vårdavvikelser i verksamheten.

  Vårdavvikelser
 • Omsorgsavvikelser

  Med hjälp av erfarenhet och god kunskap om HSL, SoL och LSS, kan vi möta era behov av avvikelsehantering för omsorgsverksamhet.

  Omsorgsavvikelser
 • E-förslag

  Samla in och synliggör förslag och idéer där alla får vara med och tycka till, samtidigt som ni ökar den interna effektiviteten, garanterar att användarna får svar och säkerställer att förslagen verkligen leder till förbättringar.

  E-förslag
 • Arbetsmiljöavvikelser

  Förenkla administrationen av arbetsskador och spara tid med befintliga integrationer till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan.

  Arbetsmiljöavvikelser

Applikationer som våra kunder redan skapat

A

 • Aktivitetshantering
 • Anställningsprocessen
 • Arbetshändelserapportering
 • Arbetsmiljöavvikelser
 • Arbetsskada till Arbetsmiljöverket
 • Avtalshantering
 • Avvikelsehantering

B

 • Beteendebaserad säkerhet (BBS)
 • Behörighetshantering
 • Budgetbeslut

D

 • Delegeringsprocess

E

 • E-förslag
 • Enkätprocess
 • E-petitioner
 • E-tjänster

F

 • Facility management
 • Faktura attest
 • Felanmälan
 • Frånvarohantering
 • Fördelning arbetsmiljöansvar
 • Förslagsprocess

H

 • Helpdesk
 • HR management
 • HSL avvikelser
 • Händelserapportering

I

 • Inköpsprocess
 • Introduktionsprocess
 • IT Helpdesk

K

 • Kampanjprocess
 • Kemikaliegranskning
 • Kontaktcenter
 • Kontohanteringsprocessen
 • Kreditgodkännande
 • Kränkande behandling
 • Kundansvar
 • Kundförfrågning
 • Kundklagomål
 • Kundtjänstprocess
 • Kvalitetsavvikelser

L

 • LAB avvikelser
 • Lean Management
 • Lex Maria utredning och anmälan
 • Lex Sarah utredning och anmälan
 • Linjeorganisationsförändring
 • Läkarutlåtande färdtjänst
 • Läkemedelsbiverkan

M

 • Modifiering

O

 • Offertprocessen
 • Omsorgsavvikelse
 • Orsaksanalys

P

 • Personalförändring
 • Processförbättringar
 • Produktförändringar
 • Produktionsavvikelse
 • Projektplanering

R

 • Rehabiliteringsprocess
 • Reklamationsprocess
 • Rekryteringsprocessen

S

 • Skaderapportering
 • Skyddsronder
 • SoL/LSS avvikelser
 • Studentavvikelse
 • Ständiga förbättringar
 • Supportprocessen
 • Synpunktshantering
 • Systematiskt brandskyddsarbete
 • Systemfelmeddelanden
 • Säkerhetsanalys
 • Säkerhetsbesök (BBS, Safety visit)
 • Säkerhetsrondering

T

 • Tidrapportering
 • Tillbudsrapportering
 • Tillsynsprocess
 • Trygg hemgång

U

 • Underhållsrapportering
 • Uppdragsprocess
 • Uppgifter riskklassning
 • Upphandlingsuppdrag
 • Utbildningsprocess
 • Utveckla tjänst
 • Utvecklingsönskemål

V

 • Vikariehantering
 • Vårdavvikelser
 • Vårdbehov
 • Vårdutförande

Å

 • Återbetalningshantering
 • Återgång till arbete

Ä

 • Ändringsprocessen
 • Ärendehantering
WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner