Tips! Integrera flexite kontaktcenter med telefoni

Vi på Flexite är certifierad partner till Mitel och färdiga integrationer finns till Mitel MiCC Enterprise som i dagligt tal kallas för ”Solidus”.

Integrationerna medför att man från Solidus kan öppna ärendekort i flexiteBPMS automatiskt när ett samtal besvaras och erhålla uppgifter, t.ex. telefonnummer förifyllt.

Inkommande e-post kan tas emot i flexiteBPMS och routas vidare till kön i Solidus där handläggare kan ta hand om e-post med samma prioritet som telefonsamtal och ärendekort kan automatiskt öppnas med all information från e-post förifyllt i ärendet.

Möjlighet finns också att direkt från flexiteBPMS ringa samtal, s.k. ”click to dial” och att automatiskt göra agent klar och släppa på nästa samtal/ärende när kvittering sker i flexite, s.k. ”cancel clerial time”.

Dessutom kan synkronisering av användare göras mellan flexiteBPMS och Solidus och möjlighet till Single Sign on (SSO) finns.

Liknande integrationer finns även med t.ex. Telia Callguide, Telavox och Trio.