Lansering av enkla processintegrationer

Förenklat stöd för så kallade processintegrationer har tidigare släppts separat i 8.0.28 och 8.0.30, men ingår nu standard i flexite9.

Användningen av flexiteBPMS ökar ständigt och det blir allt vanligare att processer inte är fristående utan integrerade med dels andra system och dels med varandra, s.k. processintegrationer. 

Exempel kan vara att en process för hantering av avvikelser leder till behov att starta en process för arbetsskada eller att en process för ärendehantering leder till att en utförandeprocess eller tidrapportering skall triggas.

Annat exempel är t.ex. en ronderingsprocess där olika typer av ronderingar, inspektioner och besiktningar utförs. Varje rondering kan sedan resultera i ett okänt antal anmärkningar som i sig skall bli ärenden i en åtgärds och uppföljningsprocess.

Åtgärderna skall bevakas och själva ronderingsärendet kan/skall inte avslutas förrän alla åtgärder som avser ronderingen ifråga är utförda.

Från version 9.0.7 finns förenklat stöd för detta i flexiteBPMS.

En process i flexiteBPMS kan automatiskt kalla på en annan process i en iframe inne i ett flexite-formulär. Dvs användaren är inne i ett formulär i t.ex. en rondering och kan där välja att skapa en eller flera åtgärder. Formulär från en annan flexiteprocess startas då i en del av formuläret och  ställs in att ske löpande.

Flera behov av åtgärder kan registreras och rapportnummer från ursprungsärenet, ex ronderingar kan automatiskt överföras för att möjliggöra spårbarhet från åtgärderna.

På samma sätt kan rapportnummer från alla åtgärder automatiskt överföras till ursprungsärendet så att man därifrån kan se hur många och vilka åtgärder som registrerats.

Stödet är standard i flexite9 och har även släppts separat för version 8.0.28 och 8.0.30.