Stöd att visa PDF inne i formulär

I flexiteBPMS finns sedan tidigare stöd att öppna filer som bifogats till ärenden. I många fall bifogas PDF filer i en del av processen och användare kan sedan senare i processen ha behov att öppna och läsa filerna.

Från flexite 9 finns nu stöd att öppna och visa pdf filer direkt i en iframe inne i formulären istället för att som tidigare öppna t.ex. Adobe Reader och visa filerna där.

Detta underlättar främst för processer där många ärenden hanteras metodiskt med bifogade PDF filer så som t.ex. fakturaattest.