Realtidshjälp med kundanpassade ”Tool-tips” i formulär, knappar och menyer

Sedan tidigare finns stöd att i flexiteformulär lägga till kundanpassade hjälptexter direkt i formuläret. Varje formulär har också en hjälpknapp och administratörer och processägare kan själva styra vilken hjälp som skall bli tillgänglig för respektive formulär.

I flexite9 finns ett komplement till detta med s.k. ”Tool-tips”. Tool-tip är en hjälptext som automatiskt visas när användaren rör muspekaren över ett visst område.

Stöd för Tool-tips finns nu för samtliga komponenttyper som kan användas i formulär i flexiteBPMS. Kundanpassade Tool-tips konfigureras i komponentegenskaper för respektive komponent direkt i formulär designern.

Givetvis finns fullt språkstöd! Ett makro kan användas för att inne i hjälptext visa uppgift om komponenten är obligatorisk eller frivillig.

Stödet för Tool-tips utökas också ytterligare under hösten då Tool-tips med standardhjälp införs för samtliga menyval, knappar och ikoner i flexiteWEB och SmoothForms. Tool-tips har fullständigt språkstöd, dvs. visas på användarens eget språk och kan kundanpassas.