Simrishamn kommuns kontaktcenter implementerar flexiteBPMS

Simrishamn kommun har efter upphandling valt flexiteBPMS som nytt kundtjänststöd i sitt Kontaktcenter.

Kommunens syfte med att implementera flexiteBPMS i sitt kontaktcenter är att:

  • Effektivisera ärendehanteringsprocessen och förbättra kundupplevelsen för sina medborgare.
  • Underlätta administrationen och eliminera pappershanteringen.
  • Ge förbättrade statistiska underlag med information om hur och när medborgare kontaktar kommunen.
  • Ge förbättrade uppföljningsmöjligheter av ärenden så att kommunen löpande kan förbättra effektivitet och service.