Karlshamns kommun väljer flexiteBPMS

Karlshamns kommun ansluter sig till en växande skara av organisationer som väljer flexiteBPMS för kontaktcenter.

Karlshamns kommuns väljer flexiteBPMS efter upphandling avseende ärendehanteringssystem.

I omfattningen ingår ärendehantering för kommunens servicecenter och processorienterade arbetsflöden, där kunden själv kan definiera och skräddarsy processapplikationer efter kommunens rutiner och processer.