Nytt kontaktcenter-erbjudande i samarbete med Mitel

Tillsammans med Mitel kan vi glädjande presentera ett nytt Kontaktcenter-erbjudande, i form av en integrerad lösning mellan Mitels MiContact Center Enterprise kontaktcenterplattform och produktlösningen Kontaktcenter med flexite.

För dig som kund innebär detta i korthet en enkel Kontaktcenter-lösning för att förbättra era arbets- och svarsprocesser. 

Nu inleder vi ett nytt samarbete med vår partner Mitel som innebär att Mitel inkluderar flexite i sin kontaktcenterportfölj. Erbjudandet till marknaden innebär en färdigpaketerad integrerad lösning mellan Mitel och flexiteBPMS. Allt för att effektivisera arbets- och svarsprocesser i ett kontaktcenter.
 
Det nya samarbetet inkluderar även ett samverkansprojekt kring presales-resurser, säkerställande av kompabilitet mellan framtida releaser och enklare integration och samverkan. Primärt gäller samarbetet kring Mitels MiContact Center Enterprise kontaktcenterplattform som är verifierad mot MiVoice MX-ONE, MiCloud Telepo och andra växelplattformar. 
 

– Samarbetet är en del av det krav som företag och myndigheter ställer på dagens kontaktcenterlösningar, flexibla anpassningsbara lösningar där integrationer redan är genomförda. Tillsammans med Mitel kan vi nu leverera en ”one-stop shop lösning” där kontaktcentret blir en integrerad del av företagets eller myndighetens arbets- och svarsprocess, säger Stefan Karlsson, VD på Flexite

Kontakta oss om du är intresserad av att veta mer om erbjudandet.