Myndigheter tvingas ansluta sig till Mina Meddelanden?

Regeringens höstbudget är kanske inte den roligaste läsningen, men vi tog sig tid att se vad regeringen säger om digitaliseringen i Sverige.

Det visade sig att regeringen har insett att Sverige halkar efter i digitaliseringen och dess lösning på detta problem är att överväga minskat självbestämmande för myndigheter.

Man får nästan intrycket av att regeringen är frustrerad. Man konstaterar att det nu finns en fungerande, kostnadseffektiv infrastruktur på en nationell nivå, men att Sveriges myndigheter trots detta inte väljer att använda den. Syndabocken är inte myndigheterna själva, utan snarare den svenska förvaltningsmodellen.

”Den svenska förvaltningsmodellen bygger på att respektive myndighet i stor utsträckning själv väljer hur en uppgift ska utföras. Samtidigt kräver digitaliseringen allt oftare gemensamma lösningar och investeringar.”

Problemet anser man alltså ligga i självbestämmandet, och som avslutning på kapitlet skriver man därför:

”Regeringen överväger att genom reglering göra det obligatoriskt för lämpliga statliga myndigheter att ansluta sig till infrastrukturen Mina meddelanden.”

Vi på Flexite kan hålla med om att det finns brister i både samverkan och gemensamma investeringar. Samtidigt hoppas vi, i likhet med regeringen, att Mina Meddelanden börjar användas av flera och får det genomslag det förtjänar.

För er som vill läsa mer om vad regeringen skriver, så hittar ni budgeten här:

Kommunikationer 22

Är du sugen på att förekomma både regering och statlig reglering? 

Hör av er till oss så berättar vi om vår lösning för koppling till Mina Meddelanden. flexiteBPMS är ett av få system som är certifierat som både växel och förmedlingstjänst till Skatteverkets Mina Meddelanden.

Vi hjälper er med både tekniken och den formella resan som krävs för att ni ska kunna leverera information på ett säkert, kostnadseffektivt sätt.