Malmö Stad väljer e-förslag med flexite

För några få veckor sedan offentliggjordes att Malmö Stad valt flexite som system för avvikelsehantering inom arbetsmiljö och säkerhet. Nu väljer Malmö Stad även flexite för sin hantering av e-förslag.

När det s.k. Malmö-initiativet drog igång för snart 10 år sedan, var Malmö Stad den första kommunen i Sverige att börja med e-förslag.

Vi på Flexite är därför extra stolta att Malmö Stad, när de nu moderniserar sin e-förslagshantering, väljer att ersätta befintligt system med flexite. 

Mer om e-förslag med flexite

Vi på Flexite har tagit fram en paketerad lösning för e-förslag som kan installeras hos kund eller erbjudas som molntjänst. Vår paketerade produktlösning för e-förslag har tagit emot mycket väl av marknaden. Vår kund Västerås Stad nominerades år 2015 till eDiamond Award för sitt arbete med e-förslag baserat på flexite.