Malmö Stad väljer flexite

Det är med stor glädje vi kan meddela att Malmö Stad efter upphandling har valt flexite som system för sin avvikelsehantering.

Malmö Stad kommer att använda flexite för hantering av avvikelser inom Arbetsmiljö och Säkerhet, vilket innebär att det berör samtliga av deras anställda. Antalet flexite-användare beräknas uppgå till ca 30 000 st.

Vi på Flexite ser fram emot att följa Malmös utvecklingsarbete i sin strävan att ständigt förbättra sin arbetsmiljö och säkerhet.