Version 9.0.11 med förbättrad tangentbordsnavigering och snabbtangenter

Under 2016 har arbete pågått med att se över befintligt stöd för tangentbordsnavigering och snabbtangenter.

Ett enhetligt stöd för tangentbordsnavigering och snabbtangenter som följer webbstandard har implementerats i formulär för både ordinarie flexiteWEB och Smooth Forms.

För att spara tid vid inmatning av information i ett formulär finns en uppsättning snabbtangenter. Med hjälp av dessa kan användaren hoppa mellan olika delar i formulär och dialogrutor utan att behöva växla mellan tangentbord och mus.

Principen för snabbtangenter i flexiteWEB är att följa praxis vad gäller navigering och val i formulär. Många av snabbtangenterna följer webbläsarnas inbyggda snabbtangenter och kan användas i kombination med specifika snabbtangenter i flexiteWEB. Nedan följer en lathund så att du kan komma igång direkt!

Mellan komponenter

TAB                    

Gå till nästa komponent eller gå till senare del på sidan.

SHIFT + TAB    

Gå till föregående komponent eller till tidigare del på sidan.

I komponenter

SPACE               

I komponenter för att välja markerat värde

ESC                     

Stänger öppnad lista eller dialog.

TAB                    

Navigera till nästa del eller knapp i dialog som hör till komponent.

SHIFT + TAB    

Navigera till föregående del eller knapp i dialog som hör till komponent.

ENTER

Välj värde i dialog som hör till komponent och fyll komponent med värde, och klicka på Extern data-knapp. Även SPACE kan användas.

BACKSPACE    

Ta bort värde som tidigare valts i komponent.

DELETE              

Ta bort värde ifrån lista direkt på formulär.

I listor

PILTANGENTER

Navigera UPP eller NED i listan. I övrigt kan HOME, END, PAGE DOWN och PAGE UP användas i olika listor i komponenter och i dialoger som hör till komponenter, som ett komplement till UPP och NED i långa listor.