Nytt system för incidentrapportering ger Migrationsverket snabbare hantering

I våras fick Flexite förtroendet att, som underleverantör till HIQ, implementera Migrationsverkets nya system för avvikelsehantering avseende incidenter, tillbud och arbetsskador.

Nu är systemet i drift och till dags dato har ett hundratal olycksfall och tillbud rapporterats och åtgärdats.

– Utökade möjligheter att plocka fram statistik gör att vi kommer att kunna jobba mer förebyggande med arbetsmiljö och säkerhet, säger Migrationsverket.

Snabb återkoppling och åtgärd

Samma dag som avtalet skrevs, påbörjade Flexite ett införandeprojekt. I upphandlingen var det ett tydligt krav att systemet skulle finnas på plats den 1 september. En deadline som företaget höll.

– Det har varit god kommunikation mellan leverantör och myndighet. Bästa beviset på detta är att tidplanen höll.

Stor delaktighet och god kommunikation

Migrationsverket har även tidigare haft en god rapporteringskultur, men behövde förfina strukturen för anmälan, uppföljning och återkoppling och har redan fått positiv feedback från medarbetare om snabbare och enklare hantering.

– Vi har verkligen lyssnat på verksamheten. HR-avdelningen, säkerhetsenheten och referensgrupper inom myndigheten har alla varit delaktiga i de krav vi ställt i upphandlingen.

Ett givande projekt på alla plan

Självklart betyder det mycket för Flexite att få Migrationsverket som kund. Företagets projektledare Kristian Ekman berättar om ett givande införandeprojekt med en mycket kompetent kund. Men han betonar att den största vinsten ligger i nyttan i ett annat perspektiv.

– För mig personligen ger det en tillfredsställelse om man med hjälp av vår processmotor flexite kan skapa ett inrapporteringssystem för avvikelser som förhindrar att människor far illa genom att förebygga incidenter. Med hjälp av rapporter från hela landet och all tänkbar statistik, kan många kloka slutsatser dras.