Integrerad karta från ArcGis kan visas i flexite

Kartintegrationerna har nu utökats med en färdig adapter för integration med kartsystemet ArcGis.

Sedan tidigare finns stöd i flexite för integration med olika kartsystem bl.a. Google Maps.

Kartintegrationerna har nu utökats med en färdig adapter för integration med kartsystemet ArcGis.

ArcGIS är Sveriges största leverantör av GIS och Svensk distributör av världsledande GIS-plattformen ArcGIS. Oavsett branschtillhörighet eller storlek på din organisation, kan du använda ArcGIS-plattformen för att tillämpa geografi för att lösa dina problem och fatta bättre beslut.

Färdiga integrationsadaptrar för integration med ArcGIS har tagits fram i samarbete med Falu Kommun. Integrationerna stödjer bl.a. markera på karta, sök plats på karta baserat på ort och adress samt visa på karta baserat på adress eller koordinater.

Tilläggsmodul krävs för ArcGIS integrationen.