flexite administratörsutbildning i Stockholm 31/5-2/6

Den 31/5-2/6 ges nästa tillfälle för vår uppskattade administratörsutbildning i flexiteBPMS.

Missa inte att anmäla dig i tid. Utbildningen vänder sig till administratörer, användare, systemägare och processägare. Inga krav på förkunskaper.

Syftet med utbildningen är att ge dig som deltagare en helhetsbild hur flexiteBPMS fungerar samt djupare kunskaper i hur du kan hantera både nya och befintliga processer. Utbildningen ger även möjligheter till erfarenhetsutbyte och nätverkande med övriga deltagare. 

Efter utbildningen kommer du att kunna

  • Förstå hur en automatiserad process är uppbyggd.
  • Se livestatus på hur processen fungerar med olika mätare och bevakningar.
  • Hantera alla smarta funktioner i användargränssnittet flexiteWEB.
  • Strukturen bakom en process med rättigheter, organisation, användare och inställningar.
  • Göra kontinuerliga förändringar i intressentanalysen.
  • Förstå vad som händer i processen när du lägger till aktiviteter, förändrar ett flöde, lägger till roller och ändrar i formulär.
  • Skapa och skicka e-post som följer er grafiska profil.
  • Göra formulär tillgängliga för alla och kräva identifiering med hjälp av e-ID.
  • Ta till vara på den information som processen genererar och ta fram underlag för att fatta beslut.
  • Presentera information från processen med designade rapporter.

Plats

Flexites kontor på Kungsholmsgatan 10 i Stockholm