Så integreras flexite med Facebook och Twitter

Till flexite finns standardadaptrar för att ta emot data från Facebook eller Twitter och automatiskt skapa ärenden i flexite.

Integrationen sker under skalet via API på liknande sätt som att flexite skapar ärenden utifrån inkommen e-post.

Stödet är dubbelriktat och flexiteBPMS kan således även generera och via API skicka svar tillbaka till Facebook eller Twitter.

För att ta emot och skapa ärenden från Facebook och Twitter krävs en s.k. flexiteDB-link rolluppgift. Svar och återkoppling sker via aktivitet i processen eller via Extern data. Det krävs således ingen processförändring för att införa svar eller återkoppling till Facebook och Twitter!

Integrationer till Facebook och/eller Twitter är tilläggsmoduler till flexiteBPMS.

Kontakta oss för mer information.