Nya flexite9 har sett dagens ljus

I samband med Flexites årliga kundkonferens, som detta år hölls på anrika Sheraton i Stockholm, presenterades en förhandsvisning av nya flexite9.

Flexite R&D består av 12 resurser och årligen spenderas drygt 20.000 timmar på behovsanalys, kravställning och utvecklingsarbete. Version 8 av flexite stäpptes med pompa och ståt i november 2014. Nu, 18 månader och 30.000 mantimmar senare, ser flexite9 dagens ljus.

Varje 3-veckorsperiod som benämns ”sprint”, adderas mellan 100-200 nya, ändrade och rättade funktioner i programvaran. Många saker är små och bara specifikt nyttiga för väldigt specifika behov, medans andra är stora och mycket nyttiga för den stora massan av kunder. Ibland är en funktion i sig en nyhet, men ofta klumpas flera funktioner ihop och utgör tillsammans en nyhet som kan kommuniceras och användas.

Flexite 9 har än så länge ett drygt 100-tal nyheter. Den stora utrullningen planeras ske i augusti – september och till dess har ytterligare kring 10.000 timmar av forskning och utveckling adderats till versionen. Det innebär att ytterligare kring 50 nyheter ytterligare kommer att implementeras innan den stora utrullningen under hösten 2016.