6 nya flexite-administratörer

Skaran av utbildade flexite-administratörer växer. Efter vår admininistratörsutbildning den 21-23 mars har 6 nya personer lärt sig hur flexite fungerar och fått djupare kunskaper om hur man hanterar och konfigurerar digitala processer i flexite.

Administratörsutbildningen innehåller bland annat information om:

  • Hur en automatiserad process är uppbyggd
  • Kunna se livestatus på hur processen fungerar med olika mätare och bevakningar
  • Hantering av alla funktioner i användargränssnittet flexiteWEB
  • Strukturen bakom en process med rättigheter, organisation, användare och inställningar
  • Hur du gör kontinuerliga förändringar i intressentanalysen
  • Vad som händer i processen när du lägger till aktiviteter, förändrar ett flöde, lägger till roller och ändrar i formulär
  • Hur du skapar och skickar e-post som följer er grafiska profil
  • Hur du gör formulär tillgängliga för alla och kräver identifiering med hjälp av e-ID
  • Hur du tar tillvara på den information som processen genererar och tar fram underlag för att fatta beslut
  • Presentation av information från processen med designade rapporter