Tips! Handläggarstödet flexiteFormAssist

flexiteFormAssist, eller ”FFA”, är en tilläggsmodul till flexiteWEB som används mer och mer hos våra kunder som handläggningsstöd och/eller sökdatabas.

I flexiteFormAssist (FFA) kan olika typer av manuskript, checklistor, talmanus och hjälptexter skapas, sökas och visas. Data som skapats i FFA kopplas till fält i formulär i flexiteWEB så att olika manuskript automatiskt kan tändas och visas när användare gör olika val i formuläret. Varje manuskript har en eller flera manuskriptägare som ansvarar för att manuskript hålls uppdaterade.

En ”gilla”-funktion finns för att ge positiv eller negativ input till manuskriptägaren. På detta sätt kan det enkelt sållas ut vilka manuskript som är bra och tillför nytta och vilka som är mindre bra och som kanske behöver förbättras.

FFA kan köras i ett avdelat grafiskt utrymme i ett flexite‐formulär så att användaren direkt kan få stöd.

Exempel på användning

FFA kopplat mot kontaktcenter

  • För att säkra att rätt svar ges till medborgaren, oavsett vem som får frågan.
  • Snabbmeddelanden för informationsspridning handläggare emellan.

FFA kopplat mot avvikelsehantering

  • För att få upp hjälpinformation / förtydligande för olika val på formulären
  • Använda snabbmeddelande som anslagstavla för viktig information

FFA separat som en rutindatabas

  • Använda ”struktur” för att koda olika rutindokument och göra dem enkelt sökbara