Så jobbar vi på Flexite med R&D

Stefan Karlsson, ansvarig för R&D på Flexite, berättar över fikabordet om verksamheten inom R&D, dvs forskning och utveckling på Flexite.

Stefan Karlsson, ansvarig för R&D på Flexite, berättar över fikabordet om verksamheten inom R&D, dvs forskning och utveckling på Flexite.

Flexite R&D består av 12 resurser och årligen spenderas drygt 20.000 timmar på behovsanalys, kravställning och utvecklingsarbete. Version 8 av flexite stäpptes med pompa och ståt i november 2014. Nu, 18 månader och 30.000 mantimmar senare, ser flexite9 dagens ljus.

Utvecklingen inom Flexite bedrivs med en kombination av Scrum och Kanban. Utvecklingen delas in i perioder, s.k. sprintar. Varje sprint är ca 3 veckor och varje år ryms ca 17 sprintar. Efter varje sprint sker en s.k. sprintdemo då R&D teamet visar upp resultatet av sprintens arbete.

Vid sprintdemonstration bedöms om en extern release skall ske av allt eller delar av det som producerats under sprinten. Sprintens produktion paketeras i en s.k. build. Alla buildar testkörs noga internt under en månad.

Om marknadsbehov finns släpps därefter en extern release. Många buildar släpps externt, medans några behålls internt för att samla upp en större omfattning för release några sprintar senare.

Vid utveckling av större versioner, såsom flexite9, sker utveckling parallellt i befintlig version flexite8 och nya versionen flexite9. Delas av det som utvecklas släpps till flexite8, ex. felrättningar, medan ny funktionalitet samlas upp för sen stora versionsreleasen.