Stöd Gmail API och fler typer av e-postservers

Nu kan du även använda Gmail som e-postserver för flexiteBPMS. Stödet för Gmail API ingår i flexite9, men finns även kompatibelt till flexite8.

Sedan tidigare stödjer flexiteBPMS att skicka e-post via smtp protokollet och att ta emot e-post, s-k. vittja e-postlåda via pop och imap med eller utan krytpering (s.k. TLS säkerhet).

Under 2015 har detta stöd även kompletterats med kommunikation med Microsoft Exchange via Exchange Webservice.

Under 2016 har stödet ytterligare vidareutvecklats för att möjliggöra att använda Gmail som e-postserver för flexite. Stödet för Gmail API ingår i flexite9, men släpptes också separat till flexite8 till build 8.0.28 och 8.0.30.