flexite stödjer integration med Mina Meddelanden 2.0

Stöd för nya Mina Meddelanden 2.0 släpps i version 9.0.12 i oktober 2016.

Som medborgare kan man välja om man önskar ersätta brev från myndigheter med elektroniska svar i en digital brevlåda. Konceptet kallas Mina Meddelanden och bygger på att respektive medborgare anmäler att denne önskar elektroniska svar istället för post i brevlådan samt väljer en brevlådeoperatör såsom Bring, Kivra eller Statens brevlåda.

Idag används mina meddelanden av över 500.000 användare.

När valet har gjorts skickar respektive myndighet svar och återkoppling digitalt istället för på papper. Detta kräver förvisso att myndigheten ifråga stödjer integration med Mina Meddelanden. Har de flexiteBPMS är saken biff!

Till flexiteBPMS finns en färdig paketerad lösning där flexite utgör förmedlare, meddelandeväxel och utför leveranser av meddelanden till Mina Meddelanden.

Integrationen med Mina Meddelanden är en tilläggsmodul till flexiteBPMS.

Stöd för nya Mina Meddelanden 2.0 släpps i version 9.0.12 under oktober 2016.

Kontakta oss för mer information.