Nya möjligheter i flexite9 e-förslag

Flexite e-förslag har tidigare bestått av en förslagslista och en e-tjänst för inrapportering. Från flexite9 är dessa sammanslagna till en modul där registrering nås direkt uppe i högra hörnet på förslagslistan.

Detta underlättar implementering då kunder vid implementering endast behöver ha EN url-adress till hela förslagsmodulen.

Flexite e-förslag är en paketerad lösning som kan köras fristående installerad hos kund, som molntjänst eller som del i ett större flexitesystem. Befintliga flexitekunder behöver komplettera med modulen flexitePages för att kunna köra e-förslag.

Flexite e-förslag används bl.a. av Västerås Stad, Linköpings Kommun och Oxelösunds Kommun.