Automatisk textigenkänning i fritext

I flexite används s.k. memofält och strängfält för fritextfält på formulär. I fälten kan rapportörer, handläggare och andra användare avge information i fritext. Vid inläsning av data från andra system, t.ex. skapa ärenden utifrån e-post, tas data från e-post automatiskt och sparas i fält i formuläret.

I många fall kan det förekomma att värden som artikelnummer, kundnummer, telefonnummer, personnummer och e-postadress anges i fritext.

flexite har nu en automatisk igenkänningsfunktion för förkonfigurerade kända värden. Detta medför att flexite automatiskt kan hitta t.ex. en e-postadress i en lång textmassa och särskilja den för att använda den för t.ex. återkoppling.

För varje fritextruta konfigureras logiken för vad som skall kännas igen t.ex. tolka allt som innehåller @ som e-postadress och tolka allt som börjar på +46 eller 0 och därefter innehåller minst 8 siffror som telefonnummer.

Ingenkända värden kan sedan användas för att manuellt eller automatiskt utföra specifika funktioner, ex skicka e-post, ringa samtal, flytta till annat fält eller utföra e-id signering.

Funktionen finns som standard tillgänglig för administratörer i formulärdesignern.