Digital avvikelsehantering i Malmö Stad med flexite

Med hjälp av flexite har Malmö Stad digitaliserat sin process för avvikelser inom arbetsmiljö och säkerhet. Viktiga områden för en ansvarsfull och stor arbetsgivare som Malmö Stad.

Malmö Stad är med sina 25.500 anställda en stor arbetsgivare i regionen. Och ju fler anställda, desto fler avvikelser kan ske vad gäller arbetsmiljö och säkerhet – oavsett hur ansvarsfull man som arbetsgivare är. Det kan handla om allt från cykelolyckor till en trasig grind eller att någon ramlat på grund av en osandad entré på väg in till sitt arbete.

Enligt lagkrav ska alla avvikande incidenter rapporteras och dessutom registreras på olika sätt beroende på typ av avvikelse. För att effektivisera och kvalitetssäkra hanteringen av avvikelser har Malmö Stad därför skapat digitala processer i flexiteBPMS. Systemet har passande nog döpt till Agera.

Läs hela kundcaset: Digital avvikelsehantering i Malmö Stad med flexite