Säkra ert användande av flexite för GDPR

Den 25 maj ersätter GDPR (General Data Protection Regulation), även kallad Dataskyddsförordningen, personuppgiftslagen. Det är viktigt att du har den kompetens och kunskap du behöver för att säkra att ert flexite-användande möter de krav som GDPR ställer.

Kortfattat innebär GDPR att ni som sparar eller på annat sätt hanterar personuppgifter måste vara väl medvetna om och ha rutiner för hur ni hanterar personinformation i er verksamhet. För att följa GDPR behöver ni, för respektive system, se över hur ni hanterar personuppgifter. Endast data som lagligt får samlas in och som verkligen behövs för att utföra ärenden får sparas. Det inkluderar processer som körs med flexite samt drift och driftskonfiguration av flexite. 


Vår GDPR-utbildning ger dig riktlinjer för att skydda individens och systemägarens integritet och hur ni minskar komplexiteten vid hantering av individers rättigheter i flexite kring GDPR.

Välj mellan 6 olika tillfällen där du under en heldag får en genomgång av metodik med riktlinjer och rekommendationer kring rutiner, anpassningar, konfiguration och drift som kan appliceras vid införande och underhåll under ert flexite-systems livscykel.

Dessutom får du vår anpassade metodik för att säkra användningen av flexite för GDPR med dig hem.

Nya flexite version 9.2, som blir tillgänglig i slutet av februari 2018, stödjer lagefterlevnad avseende GDPR.

Tillfällen: 27 februari, 28 februari, 13 mars (Örnsköldsvik), 20 mars, 17 april, 18 april
Tid: 09.30-16.00, lunch ingår
Plats: Flexite, Kungsholmsgatan 10, Stockholm
Avgift: 4.950:- eller 1 st voucher
Lärare: Niina Heinonen, 0660-299516