flexite Inspiration Days 2022 goes digital

Torsdagen den 29 september kommer vi att köra årets användarkonferens digitalt.

Är du administratör, systemägare eller processägare för flexite? Kanske du arbetar som processutvecklare, IT-chef, säkerhetsansvarig eller med drift av flexite?

Då är detta tillfälle för dig att bättra på dina kunskaper och lära dig nya saker om flexite.

Den digitala konferensen hålls mellan 09.00-16.15 och är helt kostnadsfri.

Urval av pass som kommer att hållas under dagen:

  • Presentation av nyheter och highlights från den utveckling som gjorts under det senaste året.
  • Region Värmland berättar om hur de lyfte sin avvikelsehantering inom områdena arbetsmiljö, vård, miljö, säkerhet och organisation. De beskriver resan, vilka utmaningar som fanns och hur resultatet blev.
  • Standarden kring WCAG är omfattande, men vi presenterar några utvalda delar som ni enkelt kan anpassa i era egna processer.
  • Presentation av flexites statistikverktyg och genomgång av möjligheterna kring att presentera flexitestatistik i befintliga BI-verktyg som organisationen använder.
  • David Jacoby, IT-säkerhetsexpert, föreläser om vikten av vår personliga informationssäkerhet samt belyser några av de större säkerhetshoten som riktas mot våra organisationer.