Hur du säkerställer att ert flexite stödjer GDPR

Den 25 november går utbildningen Informationssäkerhet i flexite i vår utbildningslokal i Kristianstad. Utbildningen ger dig den kompetens och kunskap du behöver för att säkerställa att ert flexite stödjer GDPR.

Vår långa erfarenhet av att utveckla applikationer i flexite har lärt oss är det att varje applikation innebär många frågor att ta ställning till när det gäller datainsamling och dataåtkomst.

Innan GDPR fokuserades det på att kunna styra vem som kan ta del av vilken information inne i flexite. Med de hårdare krav som GDPR inneburit har det blivit viktigt att ta hänsyn till mer än så när det gäller informationsdistribution och informationsåtkomst.

Funktioner för att hantera de hårdare kraven finns redan i flexite, men alla vet inte vilka funktionerna är eller hur de ska användas.

Gå utbildningen Informationssäkerhet i flexite

På utbildningen Informationssäkerhet i flexite får du den kompetens och kunskap du behöver för att säkerställa att ert flexite stödjer GDPR. Utbildningen baseras på erfarenheter från våra uppdrag med GDPR-översyn och konsekvensanalyser, i kombination med vår kunskap och erfarenhet av att tillämpa funktioner i flexite.

Under en heldag varvas teori med praktiska exempel och tillämpningar kring frågorna:

  • Vilka inställningar finns i flexite för att styra informationsåtkomst och informationsdistribution?
  • Hur kan olika konfigurationer kombineras för att tillgodose olika behov?
  • Vilka fallgropar finns det och vad ska man tänka på en extra gång?

Nästa utbildning 25 november

Nästa tillfälle att gå utbildningen är den 25 november i vår utbildningslokal i Kristianstad.