Hammarö kommun utökar sitt flexite-användande

Hammarö kommun utökar sitt användande av flexiteBPMS och tar nu även emot och hanterar inkomna synpunkter från kommunens medborgare och kunder.

Kommunens kontaktcenter tar emot inkomna synpunkter och ser till att dessa kommer till rätt mottagare och hanteras i rätt tid.

Presentationsunderlag för respektive nämnd hämtas ut direkt via systemet.