Folkmotioner stärker demokratin

Stefan Karlsson, VD Flexite, har ordet

Idag gav sig Flexite in i debatten kring de folkmotioner som föreslås av Demokratiutredningen.

I Västerås kan man väcka så kallade e-förslag som motsvarar vad demokratiutredningen har valt att kalla folkmotioner. Kommunen har därmed sänkt tröskeln för medborgarna att engagera sig. Vissa har hävdat att förslaget är dåligt, eftersom det inte leder till engagemang samtidigt som det undergräver politikernas rätt till beslutfattande.

Vi håller inte med.

Vår lösning för e-förslag är just de folkmotioner som efterfrågas, och lösningen har visat att både engagemang, debatt och viljan att påverka kan kanaliseras genom en bra teknisk lösning. 

Läs hela debatttartikeln på DN.debatt:
”Folkmotioner stärker demokratin”

Är du eller någon du känner intresserad av att utveckla demokratin med e-förslag? Kontakta oss!