flexite9 levereras vid nya installationer

Från och med Juni 2016 levereras flexite9 vid alla nya installationer. Med anledning av förändringsstopp under sommarperioden, kommer befintliga kunder att erbjudas uppgradering efter sommaren.