Äntligen – Tre processer i ny skepnad efter intensivt införandeprojekt

Västerås stad gick ut i upphandling förra året gällande IT-stöd för process- och ärendehanteringssystem och projektet tilldelades till Flexeurope vilket vi är väldigt glada och stolta för.

Nu efter intensivt projekt där vi, tillsammans med kunden, har jobbat med flera processer parallellt kunde vi nu i torsdags 31/8 fira projektavslut inom utsatt tid och med en väldigt nöjd kund.

Intervju med Jimi Johansson, projektdeltagare och objektledare

Hur har projektet varit?

Det har varit intensivt men samtidigt väldigt lärorikt och i mångt och mycket roligt. Vi har haft bra tydlighet med framtagna planer och stödjande dokument som har underlättat enormt i införandet.

Tillvägagångssättet med förhandlad upphandling och sättet som kund/verksamhet och leverantör jobbade tillsammans på sätter ribban för framtida upphandlingar.

Jimi Johansson, projektdeltagare och objektledare, Västerås stad

Hur har projektet lyckats leverera?

Mycket väl godkänt. Vi hade redan från start en tight tidsplan som vi alla var väl medvetna om men vi lyckades leverera ändå inom utsatt tid. Ibland hade vi önskat att det fanns lite mer tid för bottna verksamhetsfrågor, det är en utmaning när man har många intressenter inom staden.

Jimi Johansson, projektdeltagare och objektledare, Västerås stad

Vad har ni gjort för att få verksamheten engagerad?

Vi har försökt att jobba med detta under hela projektets gång via olika kanaler internt. Frågor och funderingar som har inkommit under projektet från verksamheterna har vi gjort synbara för alla, transparens är viktigt. Vi försökte ganska tidigt få med dom intressenter som vi kände var mest engagerade och som tidigare har varit tuffa kravställare. Jag tror att detta är två framgångsfaktorer för att få med verksamheten på spåret.

Jimi Johansson, projektdeltagare och objektledare, Västerås stad

Vad skulle du vilja dela med dig av till andra som skall jobba i ett större projekt?

Engagera verksamheten! Håll dom informerade. Ha milstolpar i projektet där man bjuder in till visningar om vart vi är i projektet och hur det fortlöper. Ha ödmjukhet för verksamheternas krav och förutsättningar, tekniken är sällan utmaningen.

Tänk realistiskt när ni sätter tidplan, oavsett om det är en eller flera processer, att både verksamheten och vår egen projektgrupp ska hinna med.

Om ni har en tredjepartsleverantör som har en del i ert införande, gör dom till en del av projektet för att säkra engagemang och tillgänglighet.

Jimi Johansson, projektdeltagare och objektledare, Västerås stad

Vi på Flexeurope vill rikta ett stort tack till Tina Bohman, Jimi Johansson och Zaidy Holesäter för sina insatser i projektet, det ska ni vara stolta över.

Tina och Jimi har redan nu en ny process på gång och vi ser fram emot många fler.