Administratörsutbildning 21-23 mars

Välkommen att anmäla dig till vår kommande administratörsutbildning som går av stapeln i mars 2017.

Administratörsutbildningen ger dig en helhetsbild över hur flexiteBPMS fungerar och djupare kunskap om hur du hanterar och konfigurerar digitala processer i flexiteBPMS.

Utbildningen vänder sig till dig som är administratör, användare, systemägare eller processägare. Inga krav på förkunskaper.

Utbildningen ger stora möjligheter till erfarenhetsutbyte och nätverkande med andra deltagare.

Datum: 21-23 mars 2017
Plats: Flexites kontor, Kungsholmsgatan 10, Stockholm.


Intresserad? 
Läs mer om innehållet i utbildningen och anmäl dig här