Support

Vi hjälper dig gärna med frågor om programvaran och ditt användande. Logga in i Helpdesk eller kontakta vår support.
support[a]flexite.com
Logga in i Helpdesk

AI-roboten flexAI

Digitalisera era processer fullt ut genom att låta AI-roboten flexAI klassificera ärenden automatiskt. 

 

Baserat på klassificering från AI kan sedan mängder av funktioner i flexite hanteras automatiskt utifrån den gjorda klassificeringen.

 

Exempelvis formulärinnehåll, talmanus, checklistor, flöden, rolltilldelning, ansvar, synlighet, informationsdistribution, sekretess, gallring med flera.

Vad är Artificiell intelligens och vad innebär AI i low-code plattformen flexite?

Nytta och mervärde med flexAI

Optimerade arbetsuppgifter och resurser

Kapa bort den manuella klassificeringen av era ärenden och frigör tid för era resurser att utföra de arbetsuppgifter som ger mest värde för era kunder och er kärnverksamhet, med högre kvalitet.

Snabbare information med högre kvalitet

Ge standardsvar med besked till era kunder och leverera data till olika integrationer direkt utan fördröjningar.

Korrekt och uppdaterad statistik utan fördröjning

Öka kvaliteten och nyttan inom er organisation, genom att återkoppla korrekt och uppdaterad statistik till organisationen i realtid.

Så fungerar flexAI

flexAI består av språkoberoende tekniska algoritmer som läser och känner igen tecken. Från befintliga klassificerade ärenden lär den sig olika kombinationer av tecken och kan styra arbetsflödet med rätt klassificeringar. Ärenden som klassificeras om manuellt skickas tillbaka till träningsdatabasen där flexAI kan lära sig för framtida klassificeringar.

flexAI i verkligheten

Ett ärende inkommer till flexite via olika digitala kanaler.

flexAI läser och klassificerar själv ärendet utan fördröjning av manuella ingrepp.

Klassificeringen hanteras automatiskt och styr mängder av funktioner i flexite som formulärinnehåll, talmanus, checklistor, flöden, rolltilldelning, ansvar, synlighet, informationsdistribution, sekretess, gallring med flera.

Ärendet kan klassificeras om där den nya klassificeringen, dels tränar flexAI för framtida klassificeringar, och dels styr ärendet med de nya inställningarna.

Vill du veta mer om AI-roboten flexAI?

 

Magnus Östman

0660-29 95 28
fornamn.efternamn@flexite.com