Support

Vi hjälper dig gärna med frågor om programvaran och ditt användande. Logga in i Helpdesk eller kontakta vår support.
support[a]flexite.com
Logga in i Helpdesk

Avvikelsehantering inom vård, omsorg, arbetsmiljö, kvalitet m.m.

Med en applikation för avvikelsehantering kan ni hantera risker, tillbud, incidenter, skador och andra avvikelser och arbeta med ett systematiskt förbättringsarbete.

Hitta orsaker och vidta rätt åtgärder med tydliga uppföljningar

Fatta snabbare och smartare beslut

Överblicka och analysera data i realtid för att få de insikter ni behöver för att kunna fatta snabbare och smartare beslut.

Inget faller mellan stolarna

Med automatiserade återkopplingar och arbetsflöden får användarna snabbt svar utan krångliga kontaktvägar.

Enkelt och tillgängligt överallt

Användarna kan nå er hur som helst, när som helst, oavsett var de är, via mobil, surfplatta eller dator.

Säker datahantering

Följ GDPR och andra lagar och regler genom att sekretessbelägga, gallra och radera information helt utifrån era behov.

Vill du veta mer om avvikelsehantering?

 

Per-Anders Bjuggstam

0660-29 95 03
fornamn.efternamn@flexite.com