God Jul – Framtiden är redan här

Vi kan glädjande konstatera att 2018 också har varit ett händelserikt år och att mycket handlat om GDPR då våra kunder fortsatt att utvecklat och digitaliserat sina arbetsflöden med hjälp av flexite.

Den digitala utvecklingen går snabbt!

Under hösten deltog vi som partner på eFörvaltningsdagarna – Sveriges största konferens och mötesplats för alla som arbetar med verksamhetsutveckling, digitalisering, IT och införandet av medborgarnära e-tjänster inom Sveriges offentliga förvaltningar.

Vi fick då möjligheten att träffa andra likasinnade som brinner för digitalisering och fick lyssna på flera intressanta seminarier. Alla säger de samma sak. Den digitala utvecklingen går så snabbt att det inte går att hamna efter. Framtiden är redan här. Är vi beredda?

Studien Svenskarna och internet 2018 visar bl.a. att:

  • 94% av svenskarna använder internet.
  • 16-25-åringarna slår i taket där 100% använder internet.
  • 58% av den äldsta åldersgruppen 76år och äldre använder internet.
  • I åldersspannet 12-55 år är det vanligare att använda internet i mobilen än i datorn.
  • 83% av svenskarna använder sociala medier.
  • Den genomsnittliga internetanvändaren nyttjar minst 5 olika meddelandetjänster.

Källa: https://www.iis.se/docs/Svenskarna_och_internet_2018.pdf

Studien beskriver situationen hur den ser ut just nu. Inte om några år. Siffrorna backar upp det vi uppfattade på eFörvaltningsdagarna. Offentliga förvaltningar måste prioritera och jobba hårt för att kunna erbjuda digitala lösningar till medborgare och företag.

Vi vill passa på att tacka för ett bra 2018 och ser fram emot att fortsätta utvecklas och digitaliseras med Er alla under 2019.

En riktigt god digitaliseringsjul och ett gott nytt år önskar vännerna på Flexite!