Flexeurope satsar i Sydsverige och utökar med ytterligare senior resurs!

Flexeurope satsar i Sydsverige och utökar med ytterligare en seniorresurs!

Marcus Werngren har en gedigen erfarenhet inom IT, projektledning och arbete mot offentlig sektor.

Marcus kommer att vara förvaltningsledare/KAM åt några av våra nyckelkunder, hjälpa till med kravhantering i vår utveckling av nya funktioner i programvaran flexite samt arbeta med vårt interna informationssäkerhetsarbete.

Vi hälsar Marcus varmt välkommen till vårt Kristianstadskontor!