Är ert flexite-system redo för GDPR?

Den 25 maj ersätter GDPR (General Data Protection Regulation), även kallad Dataskyddsförordningen, personuppgiftslagen.

Kortfattat innebär GDPR att ni som sparar eller på annat sätt hanterar personuppgifter måste vara väl medvetna om och ha rutiner för hur ni hanterar personinformation i er verksamhet.

Säkra ert användande av flexite för GDPR

För att följa GDPR behöver ni, för respektive system, se över hur ni hanterar personuppgifter. Endast data som lagligt får samlas in och som verkligen behövs för att utföra ärenden får sparas. Det inkluderar processer som körs med flexite samt drift och driftskonfiguration av flexite.

För att få den kompetens och kunskap ni behöver för att säkra att ert flexite-användande möter de krav som GDPR ställer behöver ni gå vår speciellt framtagna Informationssäkerhetsutbildning. Under utbildningen får du riktlinjer för att skydda individens och systemägarens integritet och hur ni minskar komplexiteten vid hantering av individers rättigheter i flexite kring GDPR.

Anmäl er gärna till nästa utbildningstillfälle som är i samband med vår användarkonferens den 16 maj i Stockholm.