Administratörsutbildning, 24-26 mars

Om du ännu inte gått vår Administratörsutbildning, eller om det är dags att uppdatera dina kunskaper i flexite, kan du nu anmäla dig till nästa utbildningstillfälle, den 24-26 mars i Stockholm.

Administratörsutbildningen ger dig både bred och djup kunskap i hur programvaran flexite fungerar och hur du hanterar och konfigurerar digitala applikationer i flexite. Under utbildningen finns också stora möjligheter till erfarenhetsutbyte och nätverkande med andra deltagare.

För att gå utbildningen krävs inga tidigare förkunskaper av varken flexite eller utveckling av digitala applikationer. Om du är administratör, användare, systemägare eller processägare är utbildningen för dig.

Om ni är flera som vill gå utbildningen från samma organisation betalar en deltagare fullt pris och övriga deltagare halva priset.

Läs mer om Administratörsutbildningen här