Business Process Management

Business Process Management är en systematisk metod för att förbättra verksamhetsprocesser genom att identifiera och visualisera vad som ska göras, i vilken ordning det ska göras, hur det ska göras, vem som ska göra vad och hur lång tid får det ta.

Med rätt verktyg för att stödja BPM kan verksamheten själva skapa kraftfulla processbaserade applikationer som ger insyn i processen i realtid, ett gemensamt effektivare arbetssätt och underlag för att fatta beslut om förbättringar.

Leverera skräddarsydda applikationer med en Business Process Management Suite?

En Business Process Management Suite är en omfattande plattform för att snabbt skapa processbaserade applikationer anpassade för uppfylla verksamhetens förändrade behov. Plattformen innehåller verktyg för att:

• Visuellt designa och modellera verksamhetsprocesser
• Testa verksamhetsprocesser
• Automatisera, kontrollera och mäta verksamhetsprocesser
• Tillhandahålla återkoppling på processens prestanda
• Förbättra affärsprocesser

Vid skapandet av applikationer genom ett traditionellt IT-projekt är det ofta många parter involverade i ett stort antal nödvändiga och komplicerade steg. Risken är stor att förlora information mellan varje steg i processen och att applikationen varken levereras i tid eller möter kraven på funktionalitet – och det finns inget stöd för förändringar.

Med BPM och en Business Process Management Suite kan verksamheten själva identifiera, designa, modellera, visualisera, skapa och förbättra processbaserade applikationer, exakta i både tid och funktionalitet, utan behov av IT-specialister.

Low-code plattformen flexite

Low-code plattformen flexite är en Business Process Management Suite utvecklat för att stödja BPM. Med flexite kan verksamheten själva skapa obegränsat med skräddarsydda och kraftfulla processbaserade applikationer som snabbt kan anpassas till nya krav.

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner