Kategorier
Utbildning

flexite Administratörsutbildning

Lär dig att skapa, hantera och konfigurera körbara digitala processer med hjälp av vår metod och metodik och plattformen flexite.

Om utbildningen

flexite Administratörsutbildning ger dig en helhetsbild i hur du skapar, hanterar och konfigurerar körbara digitala processer med hjälp av vår metod och metodik och plattformen flexite. Under utbildningen finns också stora möjligheter till erfarenhetsutbyte och nätverkande med andra deltagare.

För att gå utbildningen krävs inga tidigare förkunskaper av varken flexite eller utveckling av digitala processer. Om du är administratör, användare, systemägare eller processägare är utbildningen för dig.

Utbildningen är uppdelad i 2 block (2 + 2 dagar), med möjlighet till certifiering. Utbildningen är som tidigare lärarledd av en av våra erfarna verksamhetskonsulter och möjliggör även för befintliga flexiteadministratörer att gå hela utbildningen eller enskilda block för att fräscha upp sina kunskaper.

Blocken bygger på varandra och för att gå block 2 behöver du ha gått block 1 eller vår tidigare administratörsutbildning. För att prova dina kunskaper och genomföra certifiering så rekommenderas du ha gått Block 1 och Block 2 eller tidigare administratörsutbildning.

Den nya administratörsutbildningen har utökats med 1 dag och är nu 4 dagar totalt.

Utbildningen hålls alltid i senaste flexiteversion där ny funktionalitet finns tillgänglig.

Utbildningsupplägg

Block 1 – flexite Användning och administration

Dag 1, 8:30 – 16:30 – flexiteWEB

 • Introduktion till flexite
 • Arbete i en körbar process, registrera och åtgärda (flexiteWEB och Smooth forms)
 • Genomgång av samtliga statistikapplikationer
  • Statistik
  • Avancerad statistik
  • Lista/filtrera
  • Överblick
 • Genomgång av de vanligaste funktionerna i flexiteWEB
  • Meddelande
  • Omdirigera
  • Frånvarohantering
  • Mallar/utkast
  • Duplicera etc
 • Övningsuppgifter löpande under dagen

Dag 2, 8:30 – 16:30 – flexiteCLIENT – Organisation, Användare och Rättigheter

 • Genomgång av organisationsstruktur
 • Genomgång av användarhantering
 • Genomgång av linjeansvar i organisationsstruktur
 • Genomgång av rättighetsinställningar
 • GDPR användare och GDPR rättighetsgrupp
 • Uppbyggnad av struktur för rättighetsgrupper
 • Rättigheter med fokus på informationssäkerhet
 • Övningsuppgifter löpande under dagen

Block 2 – flexite Processdesign och konfigurering

Dag 3, 8:30 – 16:30 – Flexeuropes metod och metodik och processdesign

 • Genomgång av processdesign i 2c8 Modeling Tool
 • Genomgång av Flexeuropes metod och metodik för framtagning av körbar process
 • Genomgång av inställningar för aktiviteter, flöden, tider, roller, formulär och processegenskaper
 • Arbete med formulärdesign, komponentinställningar, synligheter, hjälptexter mm.
 • Vad man behöver tänka på vid processutveckling, inte bara hur förändringar görs utan även konsekvenstänk vid olika förändringar
 • Övningsuppgifter löpande under dagen

Dag 4, 8:30 – 16:30 – Konfigurering av statistik och sökmöjligheter, rapportdesign och systeminställningar

 • Konfiguration av applikationerna Avancerad statistik och Lista/filtrera
  • Arbete med attributgrupper och sortering
  • Rättigheter i olika områden/nivåer
  • Arbete med publika frågor/sökningar
 • Konfiguration av applikationen Sök
 • Konfiguration av applikationen Statistik
  • Arbete med fördefinierade listor och olika filter
 • Periodisk statistik
  • Hur man kan ta fram en förkonfigurerad periodisk statistik för utskick eller publicering
 • Rapporter
  • Översiktlig genomgång av rapportdesignern och utskrifter
 • Generella systeminställningar (ej processpecifikt)
  • Lösenordspolicy, regler för ersättare, eposthantering och avsändare, webbinställningar, organisatoriska begränsningar för användare och avdelningar, ledtider, loggning mm.
 • Övningsuppgifter löpande under dagen

Certifiering

Dag 5, 8:30 – 16:30 – Certifiering

Vill du prova dina flexitekunskaper och se om du kan titulera dig som en ”Certified flexite administrator”? Certifieringen inleds med en genomgång av certifieringsprovet tillsammans med en av våra verksamhetskonsulter på morgonen. Provet genomförs sedan självständigt med hjälp av flexite metodiska manual och egna kunskaper. Inlämning i slutet av dagen. Provresultatet meddelas nästa dag.

Bokningsinformation

DatumNya datum kommer inom kort
Tid8:30-16:30 samtliga dagar
PlatsSamtliga delar av utbildningen sker på distans.
För vemAdministratörer, användare, systemägare eller processägare. Inga krav på förkunskaper.
PrisBlock 1 + Block 2, 19.850 kr/deltagare
Enskilda block, 11.850 kr/deltagare
Flexite certified administrator, 4.950 kr/deltagare

Alla priser anges exkl. moms.
VillkorDeltagandet faktureras vid beställning och är ej återbetalningsbart, men deltagare kan bytas vid förhinder. Vid sjukdom kan deltagande flyttas till annan tidpunkt om det finns plats. Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få deltagare, deltagare kan då välja återbetalning eller att istället delta vid kommande utbildningstillfälle.

Anmäl dig till nästa utbildning

Vill du veta mer om våra utbildningar?

Lina Obitz

0660-29 95 13
lina.obitz[a]flexite.com